Evaluare de securitate fizică

Home Despre noi Evaluare de securitate fizică

DE CE ai nevoie de evaluare de securitate fizică?

Evaluarea riscului la securitatea fizică este obligatorie în conformitate cu H.G. 301/2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, iar lipsa acesteia se penalizeaza de catre politisti, jandarmi precum si de catre primari sau imputerniciti legali ai acestora cu amenda contraventionala de la 5.000 la 10.000 RON.

Securitatea fizică a unei afaceri are scopul de protejare a persoanelor și bunurilor, sistemelor, operatiilor, programelor retelelor si a datelor împotriva amenințărilor care pot veni atât din exterior cât și dininterior. Aceasta include si protectia impotriva focului, dezastrelor naturale, sau a actelor de natura umana de tipul terorismului, furtului, violentei la locul de munca sau a vandalismului.

Securitatea  fizică este complementară cu celelalte laturi manageriale, îndeosebi cu procedurile de lucru, normele interne, regulamentele de ordine interioară, regulamentele de organizare şi funcţionare, politicile de resurse umane etc.

CINE realizeaza evaluarea de securitate fizică?

Evaluatorul respecta reguli bine stabilite: integritatea, obiectivitatea, confidentialitatea. Acesta are  realizeaza un raport de evaluare transparent si coerent, pentru a evita inducerea in eroare sau confuzia beneficiarului.

Evaluatorul cuantifica si ierarhizeazã riscurile identificate permitand in final stabilirea unor masuri de prevenire eficiente, cu aplicare imediata sau de perspectiva, prioritatea aplicarii lor fiind dictata de nivelul de risc atribuit fiecarui factor de risc identificat.

CUM se realizeaza evaluarea de securitate fizică?

Evaluatorul parcurge, in procesul de evaluare a riscurilor la securitate fizica, diferite etape, de exemplu: identificarea si analiza riscurilor, evaluarea si tratarea riscului si monitorizarea si revizuirea.

Acesta abordeaza etapele in functie de obiectul de activitate al unitatii, natura bunurilor detinute de aceasta, numarul de locatii, masurile deja implementate in cadrul unitatii si a alte criterii specifice.

Scopul final este de a gasi un echilibru economic intre impactul riscului asupra organizatiei si costurile realizarii mediului de securitate.

K2 Consulting pastreaza confidentialitatea tuturor informatiilor colectate din cadrul fiecarei companii, prin semnarea unui Contract de confidentialitate si prestari servicii.

CAND se realizeaza evaluarea de securitate fizică?

Evaluarea trebuie revizuită la intervale regulate, pentru a asigura o actualizare permanentă. Conform prevederilor legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, toţi angajatorii trebuie să evalueze riscurile în mod periodic.

Analiza de risc se efectuează înaintea instituirii măsurilor de securitate şi se revizuieşte în una dintre următoarele situaţii:

  • cel puţin o dată la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unităţii;
  • în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitatela unitatea respectivă;
  • în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcţionale sau a obiectului de activitate al unităţii. Instrucțiunea nr.9 a MAI/2013,art.4, alin.(4).

UNDE se realizeaza evaluarea de securitate fizică?

K2 Consulting are acoperire nationala pentru a asigura evaluarea de risc la securitate fizica cat mai prompt pentru clientii care ne solicita.

Ne bazam pe principii de business eficiente si competitive dar si pe motivarea si cointeresarea colaboratorilor.