Evaluare SSM

Home Despre noi Evaluare SSM

DE CE ai nevoie de evaluare SSM?

Evaluarea riscurilor pentru securitate si sanatate trebuie sa fie in posesia angajatorului (conform art. 12, alin. 1, lit. a) din Legea 319/2006 – „angajatorul are urmatoarele obligatii: – sa realizeze si sa fie in posesia unei evaluari a riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca”. Lipsa acesteia se penalizeaza, de catre inspectorii de munca, cu amenda in cuantum de 4000 la 8000 RON.

Scopul principal al evaluării riscurilor profesionale este protejarea sănătăţii şi securităţii lucrătorilor.

Evaluarea riscurilor ajută la diminuarea posibilităţii de vătămare a lucrătorilor şi de afectare a mediului ca urmare a activităţilor legate de muncă. Aceasta ajută, de asemenea, la menţinerea competitivităţii şi productivităţii întreprinderii.

Maniera de abordare a oricărei evaluări de risc profesional trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute în Legea nr. 319/2006, care introduce măsuri pentru a încuraja îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă. Articolele 7 şi 12 fac referire la obligaţia angajatorilor de a realiza o evaluare de risc.

Articolul 7 din Legea nr. 319/2006 se referă la anumite obligaţii generale ale angajatorilor şi prevede ca implementarea măsurilor legate de riscurile profesionale să respecte principiile generale de prevenire.

Articolul 12 din Legea nr. 319/2006 prevede întocmirea de documente. Evaluarea riscurilor în formă scrisă nu se realizează doar pentru a arăta autorităţilor competente că s-a îndeplinit o obligaţie legală. Aceasta permite partenerilor interni să afle constatările făcute şisă urmărească realizarea măsurilor de prevenire stabilite în urma procedurii de evaluare a riscurilor.

CINE realizeaza evaluarea SSM?

K2 Consulting poate realiza evaluarea SSM punand la dispozitia clientului evaluatori autorizati, avand toate cursurile de pregatire efectuate si experienta necesara, nemaifiind nevoie de investitia in specializarea altor persoane din cadrul companiei, fapt care poate crea posibilitatea de a se concentra mai mult pe obiectul principal de activitate.

Evaluatorul cuantifica si ierarhizeazã riscurile identificate permitand in final stabilirea unor masuri de prevenire eficiente, cu aplicare imediata sau de perspectiva, prioritatea aplicarii lor fiind dictata de nivelul de risc atribuit fiecarui factor de risc identificat.

Evaluarea riscurilor profesionale este un instrument ce demonstrează aplicarea principiilor de prevenire la nivelul întreprinderii/unităţii. Aceasta înseamnă că orice întreprindere trebuie să anticipeze pericolele care pot genera accidente de muncă sau boli profesionale, în loc să reacţioneze după ce astfel de evenimente au avut loc. O etapă esenţială pentru a implementa o abordare esponsabilă în domeniul securităţii şi sănătăţii la locul de muncă este evaluarea riscurilor profesionale.

CUM se realizeaza evaluarea SSM?

K2 Consulting abordeaza evaluarea riscurilor in etape diferite, avand in vedere obiectivul de activitate al companiei, echipamentele de munca existente, caracteristicile locului de munca si alte riscuri specifice.

Evaluatorul colecteaza informatii si identifica pericolele, evalueaza riscurile generate de pericole si estimeaza probabilitatea si gravitatea consecintelor, planifica actiuni pentru reducerea sau eliminarea pericolelor, si elaboreaza documentatia de evaluare a riscurilor.

Avand in vedere ca evaluarea de risc si imbolnavire profesionala serveste la imbunatatirea continua a conditiilor de munca, aceasta trebuie sa acopere fiecare activitate si fiecare post de lucru dintr-o companie, luand in considerare fiecare componenta a sistemului de munca, respective lucrator, sarcina de munca, echipamente de munca si mediu de munca.

Evaluarea de riscuri va sta la baza intocmirii planului de prevenire si protectie al firmei, plan in care in functie de riscurile profesionale identificate si evaluate, se vor stabili masuri de prevenire si protectie, care pot fi masuri tehnice, masuri organizatorice, masuri economico-financiare, etc.

K2 Consulting pastreaza confidentialitatea tuturor informatiilor colectate din cadrul fiecarei companii, prin semnarea unui Contract de confidentialitate si prestari servicii.

CAND se realizeaza evaluarea SSM?

Evaluarea trebuie revizuită la intervale regulate, pentru a asigura o actualizare permanentă.

Evaluarea realizata este valabila cat timp nu exista modificari in organigrama sau procesul tehnic al companiei si cat timp nu apar accidente de munca.

Conform prevederilor legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, toţi angajatorii trebuie să evalueze riscurile în mod periodic.

UNDE se realizeaza evaluarea SSM?

K2 Consulting are acoperire nationala pentru a asigura evaluarea factorilor de risc si imbolnavire profesionala cat mai prompt pentru clientii care ne solicita.

Ne bazam pe principii de business eficiente si competitive dar si pe motivarea si cointeresarea colaboratorilor.